หน้าแรก > TIP & TECHNIQUE > [TIP] รู้จัก CU-TEP,CU-AAT,TU-GET และ SMART-I

[TIP] รู้จัก CU-TEP,CU-AAT,TU-GET และ SMART-I

พฤศจิกายน 16, 2010 ใส่ความเห็น Go to comments

ตัวย่อเหล่านี้มันคืออะไร ! 55 ดูๆแล้วก็สับสนดีนะครับ CU-TEP เอย TU-GET เอย มันต่างกันยังไง?

พวกนี้คือการสอบคล้ายๆกับสอบ GAT PAT นั่นแหละครับ ก็คือสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในบางคณะที่ต้องใช้คะแนนเหล่านี้ในการพิจารณา ซึ่ง พี่จะมาแนะนำให้รู้จัก 4 ตัวที่เด่นๆก่อน ซึ่งเป็นของ จุฬาฯ 2 ตัว คือ CU-TEP และ CU-AAT ของธรรมศาสตร์อีก 2 ตัว คือ TU-GET และ SMART-I

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

คือการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน และการเขียน (เทียบเคียงกับข้อสอบ toefl แต่ไม่มีสอบพูดเหมือน toefl) เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และใช้เพื่อการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คะแนนเก็บได้ 2 ปี ในหนึ่งปีจัดสอบ 12 ครั้ง

คณะที่นำคะแนนไปใช้วัดผลหรือพิจารณา

 • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (BMIR)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html

 

CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)

สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหนึ่งปีจัดสอบ 4 ครั้ง

คณะที่นำคะแนนไปใช้วัดผลหรือพิจารณา

 • คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้คะแนน CU – AAT และ Interview ในการพิจาณา
 • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_aat.html

 

TU-GET (Thammasat University General English Test)

เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง ในหนึ่งปีจัดสอบ 12 ครั้ง

คณะที่นำคะแนนไปใช้วัดผลหรือพิจารณา

 • สาขาวิชาจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาการสื่อมวลชนศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาอังกฤษและอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) ขึ้นไปทุกสาขา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tu.ac.th/org/litu/Banner/06/Thai/tuget1.html

 

SMART-I

ผู้เข้าทดสอบ SMART-I for Undergraduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ หลักสูตรนานาชาติ (BBA), ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะฯได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ศูนย์ ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังนั้นศูนย์ฯจึงได้พัฒนาแบบทดสอบชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วน หนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของคณะฯ ในหนึ่งปีจัดสอบ 6 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://smart.bus.tu.ac.th/

อ้างอิง : topicAcademy ,ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,chulatutor

Advertisements
หมวดหมู่:TIP & TECHNIQUE ป้ายกำกับ:, , , , , ,
 1. ยังไม่มีความเห็น
 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: